ZIEKTEVERZUIM ONDERZOEK

Gerelateerd: Security | (Interne) diefstal aantonen | Afluisterapparatuur opsporen | Antecedentenonderzoek | Bedrijfsfraude aantonen | Concurrentiebeding onderzoek | Mystery shoppers | Pre-employment screening | Risk management | Social media onderzoek

Een werknemer heeft zich ziek gemeld of is al geruime tijd ziek, maar u heeft twijfels over de ziekmelding en het ziekteverzuim?Doormiddel van een ziekteverzuim onderzoek brengen wij in kaart of er daadwerkelijk sprake is van frauduleus ziekteverzuim en verwerken het door ons verkregen bewijs in een duidelijke rechtsgeldige rapportage met eventueel foto- en/of video opnames.

Er kan door ons een ziekteverzuim onderzoek worden gedaan naar:

  • Bijklussen voor eigen rekening tijdens ziekteverzuim
  • Activiteiten die niet samengaan met de ziekmelding en het ziektebeeld
  • Er worden overige regels van het verzuimbeleid overtreden

Veelal horen wij van onze klanten dat de zieke medewerker door collega’s of ander bekenden gezien is, terwijl deze bijvoorbeeld zware dingen aan het tillen was, terwijl dit juist door de Arbo-arts was aangegeven als iets wat niet kan of achter het stuur zit van een auto, terwijl de persoon aangeeft een evenwichtsstoonis te hebben. Aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek kan door ons een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de frauduleuze ziekmelding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld en gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag.

Hoe gaat een ziekverzuim onderzoek in zijn werk?

Veelal bestaat het onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim uit het schaduwen van de betreffende medewerker. Doormiddel van het observeren van de persoon kan door ons worden vastgelegd of de persoon werkzaamheden uitvoert of andere activiteiten ontplooit tijdens zijn ziekte die hiermee niet samengaan. In overleg met u zal worden bepaald welke dagen c.q. dagdelen er observaties worden ingepland. Om de persoon te volgen is een inzet nodig van 2 onderzoekers en om een bepaalde locatie te observeren kan de inzet van 1 onderzoeker voldoende zijn.

Van alle bevindingen wordt een heldere rapportage opgesteld die al meerdere malen van doorslaggevende waarde is geweest in een ontslagprocedure. Wanneer mogelijk wordt deze rapportage onderbouwd met video- en foto opnamen. Tijdens het onderzoek wordt u verder door uw vaste contactpersoon binnen bureau Creditum Security op de hoogte gehouden van de voortgang en de kosten om zo gezamelijk tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen om het frauduleus ziekteverzuim te stoppen.

Kosten ziekteverzuim onderzoek

Het is lastig vooraf aan te geven wat de kosten zijn voor een ziekteverzuim onderzoek, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de frauduleuze ziekmelding aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief.

In Nederland mogen beveiligingsbedrijven alleen werken als zij in het bezit zijn van een ND Nummer. Dit is het nummer van de vergunning van het Ministerie van Justitie om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. Creditum Security is geregistreerd met nummer ND5037. Ditzelfde ND nummer kunt u ook vinden op het legitimatiebewijs van de beveiligers die in dienst zijn van Creditum Security.