(INTERNE) DIEFSTAL AANTONEN

Gerelateerd: Security | Afluisterapparatuur opsporen | Antecedentenonderzoek | Bedrijfsfraude aantonen | Concurrentiebeding onderzoek | Mystery shoppers | Pre-employment screening | Risk management | Social media onderzoek | Ziekteverzuim onderzoek

Creditum Security heeft ruime ervaring en expertise om diefstal in uw bedrijf te onderzoeken. Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn in het geven van preventieve maatregelen om diefstal of fraude te voorkomen. Doormiddel van het doen van een veiligheidsscan brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen zo gericht advies uitbrengen over eventuele maatregelen.

Veelal blijkt dat medewerker(s) van uw bedrijf bij de bedrijfsdiefstal betrokken zijn. Bij het aantonen van bedrijfsfraude maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals observatie en confronterende interviews. Onderstaand geven wij een overzicht van de  mogelijke adviezen en/of maatregelen:

Interviews

Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de hieruit voortvloeiende verklaringen is een effectieve manier om een dader van bedrijfsdiefstal te achterhalen. Veelal is het verstandig om gesprekken over vermeende fraude/diefstal gevallen, als werkgever niet rechtstreeks met de werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct verstoord en blijft de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.

(Verborgen) Camera’s

Ondanks de huidige privacy wetgeving kan in veel gevallen toch van deze effectieve mogelijkheid van fraudeonderzoek gebruik worden gemaakt. Wij kunnen u begeleiden in het gehele traject en naar aanleiding van uw wensen maatwerk leveren.

Observatie (ex)- medewerker

Het observeren van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren. Lees hier meer over: Observatie onderzoek

Kosten interne diefstal onderzoek

Er is geen vast bedrag te geven aan kosten voor een onderzoek naar interne diefstal, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de diefstal aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoeksdag aan de hand van een uurtarief.

In Nederland mogen beveiligingsbedrijven alleen werken als zij in het bezit zijn van een ND Nummer. Dit is het nummer van de vergunning van het Ministerie van Justitie om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. Creditum Security is geregistreerd met nummer ND5037. Ditzelfde ND nummer kunt u ook vinden op het legitimatiebewijs van de beveiligers die in dienst zijn van Creditum Security.