BEDRIJFSFRAUDE AANTONEN

Gerelateerd: Security | (Interne) diefstal aantonen | Afluisterapparatuur opsporen | Antecedentenonderzoek | Concurrentiebeding onderzoek | Mystery shoppers | Pre-employment screening | Risk management | Social media onderzoek | Ziekteverzuim onderzoek

Op het gebied van onderzoek naar bedrijfsfraude heeft Creditum Security ruime ervaring. Wij kunnen onderzoek doen naar verduistering, diefstal, falsificaties, financiële fraude en intern/extern fraudeonderzoek.

Wij kunnen u ook van dienst zijn in preventieve fraudebestrijding om bedrijfsfraude in de toekomst tegen te gaan. Door middel van het doen van een veiligheidsscan in uw bedrijf brengen wij de zwakke schakels in beeld en kunnen advies uitbrengen over maatregelen tegen fraude.

Bij het aantonen van bedrijfsfraude maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals observatie en confronterende interviews. Onderstaand geven wij een overzicht van de  mogelijke adviezen en/of maatregelen:

(Verborgen) Camera’s

Ondanks de huidige privacy wetgeving kan in veel gevallen toch van dit effectieve middel voor fraude onderzoek gebruik worden gemaakt. Wij kunnen u begeleiden in het gehele traject en naar aanleiding van uw wensen maatwerk leveren.

Observatie persoon / locatie

Het observeren of schaduwen van een persoon of een bepaalde locatie met behulp van foto- en videoapparatuur is een uitstekende manier om iemands activiteiten vast te leggen en eventuele bedrijfsfraude vast te stellen. Door training, ervaring en gebruikte middelen is het voor ons mogelijk iemands gedragingen ongezien voor u in kaart te brengen en duidelijk aan u te rapporteren.

Pre- Employement screening

Met betrekking tot het personeel blijft een controle voorafgaand aan een dienstbetrekking uitermate belangrijk om bedrijfsfraude in uw bedrijf te voorkomen. Veelal is het, bijvoorbeeld om financiële en/of praktische redenen niet haalbaar elk personeelslid door een bureau te laten screenen, maar u heeft zelf ook aardig wat mogelijkheden! Wij kunnen u van dienst zijn met het aanpassen of opzetten van uw werving en selectie procedures voor fraudebestrijding, maar ook de naleving hiervan.

Financieel – administratief onderzoek

Bij veel bedrijfsfraude onderzoeken zijn sporen van financiële fraude in de administratie verborgen. Het analyseren van de informatie vanuit een extern perspectief levert vaak verrassende resultaten op. Wanneer nodig werken wij samen met aangesloten accountantskantoren.

Interviews

Het houden van interviews met alle betrokkenen en het vergelijken van de verklaringen is een effectieve manier gebleken om een dader van bedrijfsfraude te achterhalen, maar vooral ook om een signaal af te geven binnen uw organisatie en zo te werken aan fraudebestrijding. Meestal is het verstandig om gesprekken van vermeende bedrijfsfraude,  als werkgever niet rechtstreeks met de werknemer te houden, maar dit door een derde partij te laten doen. Hierdoor wordt de relatie niet direct beschadigd en blijft er de mogelijkheid bestaan tot verdere samenwerking.

Kosten interne bedrijfsfraude onderzoek

Er is geen vast bedrag te geven aan kosten voor een onderzoek naar bedrijfsfraude, omdat de inzet per geval afwijkend is. Wel kunnen wij aan de hand van een (telefonisch) intakegesprek een plan van aanpak in offerte worden opgesteld om de fraude aan te tonen. In deze offerte wordt het onderzoeksdoel vastgesteld gekoppeld aan een heldere kostenstructuur per onderzoek dag aan de hand van een uurtarief.

In Nederland mogen beveiligingsbedrijven alleen werken als zij in het bezit zijn van een ND Nummer. Dit is het nummer van de vergunning van het Ministerie van Justitie om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. Creditum Security is geregistreerd met nummer ND5037. Ditzelfde ND nummer kunt u ook vinden op het legitimatiebewijs van de beveiligers die in dienst zijn van Creditum Security.