ANTECEDENTENONDERZOEK

Gerelateerd: Security | (Interne) diefstal aantonen | Afluisterapparatuur opsporen | Bedrijfsfraude aantonen | Concurrentiebeding onderzoek | Mystery shoppers | Pre-employment screening | Risk management | Social media onderzoek | Ziekteverzuim onderzoek

Een antecedentenonderzoek door Creditum Security kan u in veel gevallen extra informatie opleveren om tot een goede beslissing te komen. U kunt een antecedenten onderzoek uit laten voeren wanneer u een nieuwe medewerker wenst aan te nemen, nieuwe zakenpartner wilt laten screenen of meer informatie over personen of bedrijven wilt achterhalen. In al deze gevallen kan een antecedentenonderzoek uitkomst bieden.

Wanneer u een antecedentenonderzoek standaard onderdeel laat uitmaken van uw sollicitatie procedure zal dit tot een verhoging van de integriteit leiden en fraude in uw onderneming beperken. Wij leveren alle antecedenten informatie binnen de met u afgesproken termijn. Hier staat gemiddeld 10 werkdagen voor, maar spoedopdrachten zijn mogelijk. U ontvangt een volledig rapport met hierin alle bevindingen.

Identiteit

Indien u twijfelt over de identiteit van uw toekomstige partner, werknemer of zakenrelatie, dan kunnen wij een onderzoek instellen naar de werkelijke naam, geboortedatum en adresgegevens.

Curriculum Vitae

Wanneer u een sollicitant heeft voor een belangrijke functie waarbij diegene in aanraking komt met waardevolle goederen en/of geld, kunnen wij een verhaalsonderzoek instellen naar de sollicitant. Wij kunnen onderzoeken of de CV klopt en waar daadwerkelijk gewerkt is en voor welke periode.

Opleidingen en diploma’s

Twijfelt u over de behaalde certificaten en diploma’s van uw aankomende werknemer? Wij kunnen dit controleren.

Referentie check

Door een antecedenten onderzoek uit te laten voeren kan Creditum Security voor u uitgebreid referenties nagaan die worden opgegeven door uw sollicitant, leverancier, reseller, klant of zakenpartner.

Personen en bedrijven

Wij kunnen via alle openbare bronnen in binnen- en buitenland gegevens over bedrijven en personen vinden die voor u interessant kunnen zijn in een antecedentenonderzoek. Tevens kunnen wij informatie over de personen achter een bedrijf achterhalen, zodat u een goede inschatting kunt maken of u met dit bedrijf zaken wilt doen.

Credit en debit check

Door een verhaalonderzoek uit te laten voeren door Creditum Security kunnen wij de kredietwaardigheid van een bedrijf of persoon trachten te achterhalen. Dit zal gebeuren middels alle openbare bronnen die beschikbaar zijn.

Internet en Social Media

Door middel van een antecedenten onderzoek kunnen wij onderzoeken hoe uw werknemers en aankomende werknemers zich gedragen op het internet en Social Media. Tevens kunnen wij onderzoeken welke positieve of negatieve referenties er zijn over het bedrijf waar u zaken mee wilt doen en hoe zij zich profileren op het internet.

Strafbare feiten

Wij kunnen als bureau geen antecedenten checken van iemands strafrechtelijk verleden. Wel kunt u wanneer u een nieuwe medewerker wenst aan te nemen een verklaring van onbesproken (goed) gedrag laten opvragen. Dergelijke verklaringen worden door de gemeente enkel afgegeven als er geen recente strafbare feiten zijn gepleegd.

De kosten van een antecedenten onderzoek hangen af van de te onderzoeken zaken. Hierom vragen wij altijd om uw verzoek telefonisch of via de email met ons op te nemen, zodat wij tot een helder en inzichtelijke kostenopgaaf kunnen komen.

In Nederland mogen beveiligingsbedrijven alleen werken als zij in het bezit zijn van een ND Nummer. Dit is het nummer van de vergunning van het Ministerie van Justitie om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten. Creditum Security is geregistreerd met nummer ND5037. Ditzelfde ND nummer kunt u ook vinden op het legitimatiebewijs van de beveiligers die in dienst zijn van Creditum Security.