Strenger toezicht op foute incassobureaus

BRON: NOS

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan strenger toezien op foute 10incassobureaus. Volgens de toezichthouders doen veel incassobureaus regelmatig dingen die niet mogen. Zo zetten veel incassobureaus de consument onder druk door te dreigen met maatregelen die zij niet mogen nemen, zoals het inhouden van loon. Ook proberen ze betalingsachterstanden te innen van facturen of vervolgzendingen waar de klant nooit mee heeft ingestemd.

Kwetsbare groepen

Volgens de toezichthouders zijn het vooral mensen met een laag inkomen en veel schulden waarbij de incassobureaus oneerlijk handelen. Om die kwetsbare groepen weerbaarder te maken, start de ACM een campagne. Ze roepen gedupeerden op zich te melden. Ook medewerkers en oud-medewerkers van incassobureaus wordt gevraagd zich te melden met informatie over foute incassopraktijken. Dat kan ook anoniem. Gaan incassobureaus over de schreef, dan kunnen ze een boete krijgen van 900.000 euro per overtreding, zegt directeur Bernadette van Buchem van de ACM. Lees verder Strenger toezicht op foute incassobureaus

Ook incassobureau moet straks WTF-vergunning hebben

BRON: AMWEB

Incassobureaus die klanten helpen met het maken van betalingsregelingen met geldleners moeten voor 7 april een Wft-vergunning hiervoor aanvragen. De maatregel vloeit voort uit de leidraad ‘Consumenten en incassotrajecten’ die de AFM eind vorig jaar publiceerde. De toezichthouder beschouwt hulp bij betalingsregelingen als een vorm van bemiddelen, dus vergunningplichtig.

In de leidraad ‘Consumenten en incassotrajecten’ staat onder meer dat een incassobureau een vergunning moet aanvragen wanneer deze bemiddelt in krediet óf aanbieder is van krediet. De leidraad beschrijft ook hoe kredietaanbieders de betaalachterstanden van consumenten moeten aanpakken. Lees verder Ook incassobureau moet straks WTF-vergunning hebben

Incassobureau zonder winstoogmerk

BRON: DE TELEGRAAF

Een incassobureau met een geweten. Het lijkt geen voor de hand liggende combinatie, maar toch probeert Faircasso precies dát te zijn. “De traditionele werkwijze van incassobureaus past niet bij de huidige tijd; bij de crisis waar we net uitkomen en onderwaterhypotheken”, vinden oprichters Jeroen van Amerongen en Jaime Jorba Bos. De ondernemers, die beiden afkomstig zijn uit de traditionele incassowereld, proberen sinds begin 2014 de markt op te schudden met hun non-profit incassobureau. Het belangrijkste verschil met andere incasso-organisaties is de manier waarop Faircasso debiteuren benaderd, legt Van Amerongen uit. “Wij proberen mensen met schulden de helpende hand te bieden in plaats van de druk op te voeren.” Dat uit zich niet alleen in de manier van communiceren in brieven en mails die het bedrijf verstuurt maar ook in het huisbezoek dat standaard wordt afgelegd. Lees verder Incassobureau zonder winstoogmerk

Incassobureaus: wat mogen ze wel, wat mogen ze niet?

BRON: AVRO-TROS RADAR

Je hebt een keer een energierekening gemist. Of de telefoonmaatschappij kon een termijn niet afschrijven. Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met een incassobureau die de vergeten rekening komt innen. Dat gaat niet altijd even rechtmatig. Wat zijn je rechten? Als je een rekening vergeten bent te betalen, dan moet je eerst een aanmaning krijgen. In deze eerste herinnering hoort te staan dat je de rekening binnen 14 dagen moet betalen. En dat er incassokosten berekend worden als je niet op tijd betaald, en hoe hoog deze incassokosten zijn.

Bereken de maximale incassokosten

Sinds 1 juli 2012 bestaat de Wet Incasso Kosten, afgekort W.I.K. Deze wet regelt de maximale incassokosten die berekend mogen worden. Hoe hoog zijn deze precies? Er is een wettelijk minimum van €40,00 voor incasso’s tot €267,00. Is de incasso hoger? Dan mag een percentage van het meerbedrag worden meeberekend. In totaal mag een maximum van €6.775,- aan incassokosten worden berekend. Lees verder Incassobureaus: wat mogen ze wel, wat mogen ze niet?