Ontslag op valse gronden houdt geen stand

BRON PWNET

Een ruzie in de kerk wordt uitgevochten op de werkvloer. Letterlijk, want er vallen rake klappen. Het leidt tot een ontslag op staande voet. Maar of er ook zegen rust op dit ontslag, bepaalt de kantonrechter. 

Ontslag op valse gronden houdt geen stand
Zowel de bestuurders van een Zeeuws transportbedrijf als vele van de werknemers zijn lid van een kerk waar het behoorlijk rommelt. De dominee en de diaken hebben hoogoplopende ruzie. Beiden hebben zij hun medestanders, waardoor de strenggelovige kerkgemeenschap wordt verscheurd. En dat is ook binnen het transportbedrijf te merken. Het negende gebod verbiedt het spreken van een valse getuigenis. Maar dat verhindert een van de toch zeer christelijke partijen in deze ontslagzaak er niet van om stevig te liegen.

Addergebroed
Op 22 juli 2017 – vier dagen nadat zijn contract met een jaar is verlengd – wordt een van de terreinmanager door de bestuurders van het bedrijf gevraagd naar zijn standpunt in deze kwestie. Het antwoord bevalt de directeuren niet en wie aan de verkeerde kant van de kwestie staat, is addergebroed dat eropuit is om de kerk kapot te maken. De werknemer wordt daarop op staande voet ontslagen. Als hij weigert om zijn bedrijfskleding uit te trekken en in zijn ondergoed het pand te verlaten, doet een van de directeuren een poging de overal van zijn lijf te scheuren. Het hoofd van de werknemer komt daarbij een aantal keren onzacht in aanraking met de muur.

Mishandeling
De directeuren eisen dat de werknemer zijn telefoon en de sleutels van de bedrijfsauto inlevert. Hij levert de telefoon in, maar pakt deze even later terug om er zijn sim-kaart uit te halen. Beide directeuren werken hem hierop tegen de grond en molesteren hem net zo lang tot hij de telefoon weer afgeeft. Daarna voert de werknemer nog een aantal werkzaamheden uit op de computer voordat hij met de bedrijfsauto naar een andere vestiging rijdt. Hier haalt zijn vrouw hem op. De werknemer doet nog dezelfde dag aangifte van mishandeling.

’s Middags belt hij met een van zijn werkgevers en vertelt hem dat hij nog 65 euro van het bedrijf in zijn bezit heeft. Hij rijdt naar het bedrijf en geeft de 65 euro terug.

Absurd en onacceptabel ontslag
Drie dagen later ontvangt hij een al ondertekende vaststellingsovereenkomst. Uit coulance, aldus de directeuren. De werknemer vindt de gang van zaken verre van coulant. Een dag na de ontvangst van de vaststellingsovereenkomst stuurt zijn advocaat een reactie. Het ontslag noemt hij absurd en volstrekt onacceptabel.

Ontslag op staande voet
Nog een dag later stuurt het bedrijf de terreinmanager een aangetekende brief. Hij wordt op staande voet ontslagen. Niet vanwege zijn standpunt in de kerkelijke kwestie, maar vanwege de diefstal van de 65 euro. Ook wordt hij ervan beschuldigd computer bestanden te hebben gewist. Volgens deze brief heeft de werknemer overigens zelf ontslag genomen, na enig ‘gebekvecht’ over zijn functioneren.

Leugens
Het probleem met liegen is dat niet alleen de tien geboden daar iets over te zeggen hebben, ook rechters zijn er bepaald niet dol op. En in dit geval zijn de leugens wel bijzonder duidelijk. De hele vechtpartij – waarbij de werknemer alleen geprobeerd heeft het geweld af te weren – is namelijk gefilmd door de beveiligingscamera in de bedrijfsruimte.

Het lijkt de kantonrechter dan ook wel bijzonder onwaarschijnlijk dat de werknemer daarna heeft ingestemd met zijn ontslag en daarmee het verlies van zijn inkomen. De man heeft immers een gezin te onderhouden.

Diefstal
Ook is de diefstal van de 65 euro een duidelijke onwaarheid. De werknemer heeft immers uit zichzelf contact opgenomen om te zeggen dat hij dat geld nog had. “Het is zonder meer aannemelijk dat de werknemer in de consternatie – hij was door de directeuren op schandelijke wijze gemolesteerd – aanvankelijk niet heeft beseft dat hij het bedrag van 65 euro nog in de kas moest doen”, aldus de kantonrechter.

De werkgevers ontkennen dat de werknemer op de dag van het ontslag en het geweld zijn werk heeft overgedragen. Maar opnieuw is dit een makkelijk te weerleggen leugen. Een van de directeuren heeft verklaard dat hij de bedrijfstelefoon heeft laten liggen toen de terreinmanager zijn werk ging afmaken.

Ontslag op valse gronden
De kantonrechter is snoeihard in zijn oordeel over dit ontslag op valse gronden: “Het ontslag gegeven bij de brief van 27 juli 2017 is volstrekt ongegrond. Niet alleen heeft het bedrijf zijn werknemer in de brief van 27 juli 2017 ten onrechte beschuldigd van diefstal van het bedrag van 65 euro, maar bovendien wist het bedrijf heel goed dat die beschuldiging onterecht was. Terwijl de werknemer zich onder voor hem moeilijke omstandigheden correct gedroeg en eerlijk meldde dat er nog een bedrag van 65 euro in de kas moest, heeft het bedrijf dat laatste aangegrepen om hem in de brief van 27 juli 2017 van diefstal te beschuldigen.”

Alle beschuldigingen die het bedrijf verder aan zijn werknemer doet – van het saboteren van de bedrijfscomputer tot het schenden van zijn geheimhoudingsplicht – veegt de kantonrechter van tafel. De werkgever kan nergens bewijs voor aandragen.

Billijke vergoeding
Het gedrag van de directeuren komt het bedrijf duur te staan. De werknemer heeft allereerst recht op doorbetaling van zijn loon tot het moment dat hij uit dienst zou zijn getreden ware zijn arbeidsovereenkomst op een wettelijk toelaatbare manier ontbonden. Dat komt neer op een bedrag van 3.699,75 euro bruto, te vermeerderen met de wettelijke rente.

Daarnaast kent de kantonrechter de voormalig terreinmanager een billijke vergoeding van 22.000 euro (zes maandsalarissen afgerond) toe. Hierin is smartengeld voor de mishandeling van de ex-werknemer begrepen, evenals zijn extra advocaatkosten.

Ten slotte moet het bedrijf ook de proces kosten van zijn ex-werknemer betalen, zijnde 1.670 euro.

Reputatieschade
Daarnaast heeft het bedrijf forse reputatieschade opgelopen. Meerdere kranten hebben bericht over de kwestie, inclusief het geweld van de directeuren jegens de ex-werknemer.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant | ECLI:NL:RBZWB:2017:8161

Geef een reactie