OVERLAST

Gerelateerd: Ontbinding huurovereenkomst | Dringend eigen gebruik | Onderverhuur | Wietplantage | Voorbeelden

Ontbinding van het huurcontract is noodzakelijk als uw huurder overlast veroorzaakt. Er kan een rechtszaak tegen u worden gestart als uw huurder ernstige overlast veroorzaakt. Buren, omwonenden en uw eventuele andere huurders kunnen daarin schade claimen of vorderen dat u een ontruimingsprocedure start. Ook kunnen uw eventuele andere huurders huurvermindering vorderen.

Gezien de huurbescherming of de overeengekomen contractduur kunt u de huurovereenkomst vaak niet opzeggen. U zult het huurcontract dan via de kantonrechter moeten laten ontbinden.

Wanneer is ontbinding ivm overlast mogelijk?

Ontbinding is mogelijk als uw huurder ernstige overlast veroorzaakt. Overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit geluidsoverlast, overlast door huisdieren, het gebruik of verhandelen van drugs, prostitutie of alcoholgebruik. De rechter beoordeelt of de overlast ernstig is en of u voldoende heeft gedaan om de overlast te beëindigen.

U moet daarom over een uitgebreid dossier beschikken waaruit de overlast en uw maatregelen blijken. Dit dossier bevat meerdere schriftelijke klachten van diverse omwonenden, meerdere aanmaningen van uw zijde, en bij voorkeur ook stukken van de politie of andere instanties waaruit de overlast blijkt.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV