ONDERVERHUUR

Gerelateerd: Ontbinding huurovereenkomst | Dringend eigen gebruik | Overlast | Wietplantage | Voorbeelden

Ontbinding van de huurovereenkomst is vaak gewenst als uw huurder de woning of bedrijfsruimte in strijd met de huurovereenkomst heeft onderverhuurd. U wordt immers geconfronteerd met een onbekende waarvan u de geschiktheid niet heeft beoordeeld en waarmee u geen overeenkomst heeft.

De huurovereenkomst met uw hoofdhuurder kunt u vaak niet opzeggen (door de afgesproken contractperiode of de huurbescherming), ook niet als uw huurder zonder uw toestemming heeft onderverhuurd. De rechter moet de huurovereenkomst dan ontbinden.

Wanneer is ontbinding ivm onderverhuur mogelijk?

Ontbinding is mogelijk als uw huurder in strijd met de huurovereenkomst aan een ander heeft onderverhuurd. Een dergelijke tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst is voldoende grond voor de kantonrechter om tot ontbinding over te gaan. Hierbij wordt tussen woonruimte en bedrijfsruimte een onderscheid gemaakt.

Bij bedrijfsruimte wordt de onderhuurovereenkomst beëindigd als de huurovereenkomst met uw hoofdhuurder wordt ontbonden. Bij woonruimte wordt het huurcontract tussen uw hoofdhuurder en de onderhuurder na ontbinding door u als verhuurder voortgezet. Echter ook deze overeenkomst kunt u binnen 6 maanden na de voortzetting laten ontbinden.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV