DRINGEND EIGEN GEBRUIK

Gerelateerd: Ontbinding huurovereenkomst | Onderverhuur | Overlast | Wietplantage | Voorbeelden

Ontbinding van het huurcontract is noodzakelijk als u de woning of bedrijfsruimte dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Van dringend eigen gebruik is sprake bij sloop en nieuwbouw, als u of uw familieleden de ruimte zelf willen gaan gebruiken, of als u wilt renoveren wat niet mogelijk is zonder beëindiging van de huurovereenkomst.

Als de huurder niet akkoord gaat met opzegging van de huurovereenkomst, dan kan alleen de rechter de overeenkomst ontbinden. Ontbinding bij dringen eigen gebruik is mogelijk als de belangenafweging die de rechter maakt in de verhuurder zijn voordeel is. Ook moet het eigen gebruik dringend zijn. Tot slot moet er voor de huurder passende woonruimte aangeboden worden. Voor een succesvol beroep op dringend eigen woninggebruik dienen alle drie de criteria te zijn voldaan.

Wanneer is ontbinding ivm dringend voor eigen gebruik mogelijk?

Ontbinding is mogelijk als het eigen gebruik dringend is en als de belangenafweging die de rechter maakt in uw voordeel is. Bij woonruimte zal uw belang in ruime mate moeten prevaleren boven dat van de huurder en er zal voldoende passende vervangende woonruimte moeten zijn. In de meeste gevallen zal u een verhuiskostenvergoeding moeten betalen.

U dient eerst zelf de huurovereenkomst per aangetekend schrijven gericht aan alle huurders op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden (plus 1 maand voor elk huurjaar, met een maximum van 6 maanden). In deze brief noemt u de opzeggingsgrond “dringend eigen gebruik”, werkt deze feitelijk uit en verzoekt u de huurder(s) binnen 6 weken te reageren.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV