ONDERNEMINGEN

In toenemende mate moeten financiële ondernemingen maatregelen en procedures in het leven roepen om te voldoen aan de alsmaar toenemende regels voor de financiële sector. De AFM en DNB  controleren steeds vaker of financiële ondernemingen tijdig aan, met name, de WFT voldoen.

Dit heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de compliance functie binnen de onderneming moet worden georganiseerd.

Creditum Lawyers assisteert en begeleidt financiële ondernemingen bij de invoering van wet- en regelgeving en het vaststellen van procedures en maatregelen om compliant te zijn.

Financial enterprises

Increasingly financial enterprises must create measured procedures to comply to the ever increasing rules for the financial sector. The AFM and DNB check more often whether financial enterprises comply in time in particular to the WFT.

This has major consequences for the way in which the compliance position within an enterprise must be organized.

Creditum Lawyers assist and lead financial enterprises with the introduction of law and regulations and establish procedures and measurements to be compliant.