Modelcontracten

Op het internet vindt men vele modellen en andere voorbeelden van juridische documenten die u kosteloos kunt downloaden en/of gebruiken. Creditum Lawyers heeft voor u een aantal van deze modelcontracten en andere voorbeeldbrieven geselecteerd. Hiermee proberen wij u enigszins op weg te helpen.

Creditum Lawyers is op geen enkele wijze verbonden met de beheerders of eigenaars van de websites waarnaar de hyperlinks verwijzen en kan niet instaan voor de juistheid van de modellen en voorbeelden. Het gebruik ervan geschiedt dan ook volledig op eigen risico. Creditum Lawyers en de beheerders / makers / eigenaars van de betreffende websites zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het gebruik van of fouten in de modellen / websites in kwestie.

Bedacht dient voorts te worden dat een model nooit volledig op uw situatie kan zijn afgestemd. Indien u maatwerk wenst, dient u daarvoor een juridische deskundige op het desbetreffende rechtsgebied te raadplegen.

Niettemin kan het gebruik van een model of voorbeeld in vele situaties natuurlijk wel van nut zijn. U hebt dan in elk geval een beginpunt voor het opstellen van een contract. In het model zijn als regel ten minste de belangrijkste onderwerpen geregeld, zodat u deze in elk geval niet over het hoofd ziet.

Koopovereenkomsten


Koop- / aanneemovereenkomsten


Arbeidsovereenkomsten


Huurovereenkomsten


Maatschaps- en vennootschapsovereenkomsten


Samenlevingsovereenkomsten / echtscheidingsconvenant 


Opdracht en volmacht


Overige overeenkomsten / modellen