FINANCIËLE GESCHILLEN

Financiële verhoudingen zijn complex en betreffen bijna altijd grote belangen. Het is niet vanzelfsprekend dat een financiële instelling en haar klanten altijd hun overeenkomsten uitvoeren op een wijze waarmee beiden tevreden blijven.

Creditum Lawyers heeft veel ervaring bij het oplossen van geschillen tussen financiële ondernemingen en haar klanten.

Dergelijke geschillen betreffen vooral:

  • Effectendienstverlening
  • Kredietverlening
  • (Project) financiering
  • Beleggingsobjecten

Financial disputes

Financial ratios are complex and almost always concern major interests. It is not self-evident that a financial organization and its customers always execute their agreements in a way that is satisfactory for both parties.

Creditum Lawyers is very experienced in solving disputes between financial enterprises and its customers.

Such disputes mainly concern:

  • Investment services
  • Lending
  • (Project) financing
  • Investors objects