BEDRIJFSOVERNAMES

Bij een bedrijfsovername moet in een korte tijd veel worden geregeld. Daarbij moet worden bewaakt dat de doelstelling van partijen wordt bereikt. Dit begint bij de onderhandelingen. Door de juiste (juridische) onderwerpen al tijdens de onderhandelingen aan de orde te stellen, wordt voorkomen dat tijdens het opstellen van de koopovereenkomst de onderhandelingen moeten worden heropend.

Met goed advies wordt bij een overname een beter resultaat bereikt met behoud van een goede relatie met de wederpartij. De specialistische kennis van Creditum Lawyers op juridisch en financieel gebied draagt bij aan een efficiënte en succesvolle bedrijfsovername.

Corporate acquisitions

At a business acquisition a lot has to be arranged in a short period of time. This starts with the negotiations. By raising the right (legal) topics during the negotiations, it will prevent that while drawing up the contract of sale the negotiations have to be reopened.

Good advice during an acquisition will achieve better results whilst maintaining a good relationship with the other party. The specialist knowledge of Creditum Lawyers in legal and financial matters contributes to an efficient and successful corporate acquisition.