JURISTEN

Onze afdeling Creditum Lawyers heeft een duidelijke focus op vennootschap- en financieel recht. Wij werken doelgericht en op een wijze die bij u en uw business past. Onze juristen hebben meer dan 15 jaar ervaring in de commerciële bedrijfsadvisering en de financiële dienstverlening. Onze cliënten zijn al dan niet financiële ondernemingen uit het MKB segment en groter. Creditum Lawyers houdt zich dagelijks bezig met:

Creditum Lawyers has a clear focus on company- and financial law. We work targeted and in a way that is right for you and fits your business. Our lawyers have over 15 years of experience in commercial business advisory services and financial services. Our clients are whether or not financial enterprises, small and medium sized enterprises and larger ones.