VOORBEELDEN

Gerelateerd: Incasso | Buitengerechtelijke incasso | Pré-Incasso

Deze voorbeelden verduidelijken onze gratis werkwijze, kosten en facturatie in de buitengerechtelijke incassoprocedure. Creditum Incasso BV staat voor duidelijkheid en transparantie, zodat u niet voor verassingen komt te staan.​

ER WORDT VOLLEDIG BETAAALD
U ontvangt de hoofdsom en rente

Mevrouw Van der Togt te Zoetermeer heeft van u, een particulier, € 400,00 geleend. Ondanks een schriftelijke schuldbekentenis en uw aanmaningen of herinneringen betaalt zij dit niet terug. Incassobureau Creditum Incasso BV neemt voor u de vordering in behandeling. Mevrouw Van der Togt dient nu ook de rente van bijvoorbeeld € 8,00 en de incassokosten van € 71,40 incl. BTW te voldoen. Omdat u een particulier bent, kunt u de BTW over onze kosten niet verrekenen. De debiteur dient derhalve tevens de BTW over onze kosten te voldoen. Na diverse werkzaamheden van onze juristen maakt mevrouw Van der Togt € 479,40 naar ons over. Aan u komt de hoofdsom en rente toe, u ontvangt van ons de volgende afrekening:

Totaal ontvangen € 479,40
Af: incassokosten – €    59,01
Af: BTW 21% – €    12,39
Uw saldo € 408,00

Het bedrag van € 408,00 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

ER WORDT NIETS BETAALD
Wij rekenen u geen kosten

Midal Reclame BV te Zoetermeer heeft een aantal producten van uw bedrijf afgenomen, maar betaalt uw factuur van € 3.326,00 niet. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan incassobureau Creditum Incasso BV te Zoetermeer. Midal Reclame BV dient ook de rente van € 64,76 en de wettelijke incassokosten van € 459,62 te voldoen. Na onze aanmaning geeft Midal Reclame BV aan, dat uw producten niet in orde zijn. U ontkent dit, Midal Reclame BV heeft namelijk niet gereageerd op uw herinneringen en heeft u niet in gebreke gesteld, laat staan de mogelijkheid gegeven eventuele gebreken te herstellen. De juristen van Creditum Incasso BV geven dit aan uw debiteur aan, maar deze volhardt in zijn standpunt en betaalt niet. Hoewel u juridisch gezien gelijk heeft, blijkt uw debiteur met veel schulden te kampen en niet over verhaalsmogelijkheden te beschikken. Onze juristen adviseren u daarom geen gerechtelijke procedure op te starten. Een gerechtelijke procedure brengt immers ook voor u een kostenrisico met zich mee. U kunt zich in ons advies vinden en wij zullen het dossier zonder kosten voor u afsluiten.

ER WORDT GEDEELTELIJK BETAALD
Wij rekenen slechts de helft van de kosten

U werkt voor TPT Koeriersdiensten BV te Zoetermeer, maar uw salaris van de maand juni van € 2.136,00 is ondanks uw aanmaningen of herinneringen niet betaald. U besluit de vordering aan incassobureau Creditum Incasso BV uit handen te geven. TPT Koeriersdiensten BV dient naast € 2.136,00 tevens de rente van bijvoorbeeld € 32,00 te voldoen. Ook dient TPT Koeriersdiensten BV de wettelijke incassokosten van € 387,68 (incl. BTW) te voldoen. Omdat uw werkgever uw salaris niet op tijd betaalt, is hij tevens de wettelijke verhoging verschuldigd. De wettelijke verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon had moeten worden betaald, 5% van het brutoloon voor elke dag. Voor elke werkdag die volgt komt daar 1% bij, met een maximum van 50%, in dit geval € 1.068,00. Debiteur betaalt via een betalingsregeling vervolgens in totaal € 1.800,00 en gaat daarna failliet. Hoewel er deels is betaald, zullen wij in tegenstelling tot andere incassobureaus niet de volledige kosten in rekening brengen. Creditum Incasso BV rekent slechts de helft van de incassokosten (gebaseerd op de wettelijke tarieven). U ontvangt van ons de volgende afrekening:

Totaal ontvangen € 1.800,00
Af: incassokosten 50% – €    160,20
Af: BTW 21% – €       33,64
Uw saldo 1.606,16

Het bedrag van € 1.606,16 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV