PRE-INCASSO

Gerelateerd: Incasso Buitengerechtelijke incasso | Voorbeelden

Pré-incasso is de fase waarin u uw debiteur de mogelijkheid geeft de vordering te voldoen, voordat u de vordering ter incasso overdraagt aan een incassobureau. Een (zakelijke) relatie kan eenvoudiger behouden blijven door te voorkomen dat een incassoprocedure met de daarbij komende kosten wordt gestart.

Onze pré-incassodienstverlening biedt u de benodigde zakelijkheid en juridische professionaliteit om het optimale resultaat te behalen. Vanzelfsprekend kunnen wij eventuele vorderingen die onverhoopt onbetaald blijven op eenvoudige wijze omzetten naar onze kosteloze incassoprocedure.

Laatste aanmaning op ons briefpapier

Voordat u een vordering ter incasso geeft kunt u besluiten gebruik te maken van onze “Cash Letter”. Wij versturen dan uit uw naam, maar op ons brief papier, een sommatie per aangetekende post. Betaling geschiedt op uw rekening. Hierin berichten wij uw debiteur dat u ons verzocht heeft een mogelijkheid te geven tot betaling over te gaan, zonder dat buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente in rekening worden gebracht.

De Cash Letter leidt in 80% van de gevallen tot betaling. Een laatste aanmaning per brief van een incassobureau laat de debiteur weten dat uw debiteurenbeheer op orde is en dat u zaken doet met een professionele partij. De Cash Letter kost u slechts € 15,00 (excl. BTW). Een voordeel van deze laatste aanmaning op ons brief papier is dat de werkbare relatie met uw klant behouden blijft. Een ander voordeel is dat middels onze brief wij uw debiteur tevens op de juiste wijze conform de wetgeving buitengerechtelijke kosten aanzeggen.

Incasso stempel

Onze incassostempel kunt u bijvoorbeeld gebruiken op uw facturen of uw aanmaningen, wanneer u dat zelf nodig acht. Hiermee geeft u aan dat u uw debiteurenbeheer heeft georganiseerd en dat u indien nodig vorderingen uit handen geeft. Dankzij de incassostempel met waarschuwing en het Creditum Incasso BV logo valt uw factuur of herinnering méér op dan die van anderen.

U zult merken dat het gebruik van de incassostempel reeds op korte termijn tot een verbetering van uw cash flow leidt. De incasso stempel kost u slechts € 35,00 (excl. BTW, incl. verzendkosten). Ook als u nog geen klant van ons bent, kunt u de incasso stempel bestellen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV