BUITENGERECHTELIJKE INCASSO

Gerelateerd: Incasso | Voorbeelden

Onze gratis buitengerechtelijke incassowerkzaamheden bestaan onder meer uit het telefonisch, per sms, schriftelijk en per mail aanmanen van de debiteur, dossiervorming, het juridisch weerleggen van het eventuele verweer en het eventueel afspreken en ten uitvoer leggen van een betalingsregeling. U heeft daarbij altijd online inzage in uw dossiers.

Onze aanpak in de buitengerechtelijke procedure is eigenlijk heel eenvoudig. De vordering dient direct voldaan te worden. Kán de debiteur de vordering niet voldoen dan zoeken wij daarvoor een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Wíl de debiteur de vordering niet voldoen dan zullen wij naar de gerechtelijke incasso procedure overgaan. Een rechtszaak spannen wij slechts aan indien u dat wenst en uiteraard bent u niet verplicht een rechtszaak te starten.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV