VOORBEELDEN

Gerelateerd: Huurincasso | Buitengerechtelijke huurincasso

Deze voorbeelden verduidelijken onze gratis werkwijze, kosten en facturatie in de buitengerechtelijke incassoprocedure. Creditum Incasso BV staat voor duidelijkheid en transparantie, zodat u niet voor verassingen komt te staan.​

HUURDER BETAALT VOLLEDIG
U ontvangt de hoofdsom en rente

Mevrouw Hulsink huurt van u, een particulier, een woonruimte te Zoetermeer voor € 200,00 per maand. Ondanks uw aanmaningen of herinneringen betaalt zij haar huurachterstand van twee maanden niet. Creditum Incasso BV neemt voor u de vordering in behandeling. Na een sommatie van Creditum Incasso BV maakt mevrouw Hulsink snel € 400,00 naar ons over, maar zijn dient ook de rente van bijvoorbeeld € 8,00 en de incassokosten van € 71,40 incl. BTW te voldoen. Omdat u een particulier bent, kunt u de BTW over onze kosten niet verrekenen. Mevrouw Hulsink moet daarom tevens de BTW over onze kosten voldoen. Na een sommatie en telefoongesprek maakt zij de resterende € 79,40 over naar de rekening van Creditum Incasso BV. U ontvangt van ons de volgende afrekening:

Totaal ontvangen € 479,40
Af: incassokosten – €    59,01
Af: BTW 21% – €    12,39
Uw saldo € 408,00

Het bedrag van € 408,00 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

HUURDER BETAALT NIETS
Wij rekenen u geen kosten

Rotex BV te Zoetermeer huurt van uw bedrijf een kleine bedrijfsruimte, maar heeft inmiddels een huurachterstand van € 2.000,00. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan incassobureau Creditum Incasso BV. Rotex BV dient ook de rente van € 50,00 en de incassokosten van € 300,00 te voldoen. Na onze aanmaning geeft Rotex BV aan, dat uw bedrijfsruimte gebreken zou vertonen. U ontkent dit, Rotex BV heeft namelijk niet gereageerd op uw herinneringen en heeft u niet in gebreke gesteld, laat staan de mogelijkheid gegeven eventuele gebreken te herstellen. Creditum Incasso BV geeft dit aan uw debiteur aan, maar deze volhardt in zijn standpunt en betaalt niet. Vervolgens gaat Rotex BV failliet en de curator zegt de huurovereenkomst op. Wegens gebrek aan baten wordt het faillissement opgeheven, er wordt niets betaald. Wij zullen het dossier zonder kosten voor u afsluiten.

HUURDER BETAALT GEDEELTELIJK
Wij rekenen slechts de helft van de kosten

De heer Van Patijnen huurt van uw bedrijf een kleine woonruimte in Zoetermeer, maar heeft inmiddels een huurachterstand van € 2.136,00. Het betreft hier een achterstand van 4 maanden en enige betaling komt niet in zicht. U heeft de vordering ter incasso uit handen gegeven aan Creditum Incasso BV. De heer Van Patijnen dient ook de rente van € 53,16 en de incassokosten van € 387,68 te voldoen. De heer Van Patijnen reageert niet inhoudelijk op onze aanmaningen en zijn telefoon is afgesloten. Wel maakt hij een bedrag van € 1.800,00 naar ons over. U ontvangt een opzegging van de huurovereenkomst. Debiteur vertrekt voor de opleveringsdatum en blijkt te zijn geëmigreerd naar Australië. Op verdere sommaties wordt niet meer gereageerd. Gezien de met een gerechtelijke procedure gaande kosten in het licht van de hoogte van het restant van de vordering adviseren wij geen gerechtelijke op te starten. U kunt zich in dit advies vinden en wij zullen tot sluiting van het dossier over gaan. Hoewel er deels is betaald, zullen wij in tegenstelling tot andere incassobureaus niet de volledige kosten in rekening brengen. Creditum Incasso BV rekent slechts de helft van de incassokosten (gebaseerd op de wettelijke tarieven). U ontvangt van ons de volgende afrekening:

Totaal ontvangen € 1.800,00
Af: incassokosten 50% – €    160,20
Af: BTW 21% – €       33,64
Uw saldo 1.606,16

Het bedrag van € 1.606,16 wordt binnen 14 dagen naar u overgemaakt.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV