BUITENGERECHTELIJK HUURINCASSO

Gerelateerd: Huurincasso | Voorbeelden

Om de betaling van de huur weer op gang te brengen zullen wij uw huurder per post, telefonisch en per mail sommeren de huurachterstand te voldoen. Tevens zullen wij het eventuele verweer weerleggen en een eventuele betalingsregeling opvolgen. Onze kosten verhalen wij op uw huurder en via onze site bent u altijd van de actuele status op de hoogte.

Ons uitgangspunt in de buitengerechtelijke procedure is kort samen te vatten. De huurachterstand dient direct te worden ingelopen. Kan of wil de huurder niet betalen, waardoor de huurachterstand verder oploopt, dan zullen wij zo snel mogelijk naar de gerechtelijke procedure overgaan (indien u dit wenst). Bij oplopende huurachterstanden kan het gewenst zijn om ook ontbinding van de huurovereenkomst in de gerechtelijke procedure te vorderen. De huurovereenkomst opzeggen is immers vaak niet mogelijk door de huurbescherming of lopende contractstermijnen, ook niet als uw huurder geen huur betaalt.

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV