VOORBEELDEN

Gerelateerd: Gerechtelijke incasso

Als onze juristen voor u de rechtszaak aanspannen en deze wordt (grotendeels) gewonnen, dan zal de rechter in de meeste gevallen beslissen dat de tegenpartij uw kosten van de rechtszaak (deels) aan u moet betalen. Het gaat dan om het griffierecht, deurwaarderskosten, buitengerechtelijke kosten en een vergoeding per proceshandeling. Per saldo komt het er vaak op neer dat de tegenpartij aan u een vrijwel gelijk of hoger bedrag aan kosten moet betalen als het bedrag wat u aan ons betaalt.

BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
Afhankelijk van vordering

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de buitengerechtelijke kosten is gelijk aan het tussen u en uw debiteur overeengekomen tarief, of gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom (zonder rente en kosten) Incassotarief (wettelijk %)
over de eerste € 2.500,00 15,0% (minimaal € 40,00)
over de volgende € 2.500,00 10,00%
over de volgende € 5.000,00 5,00%
over de volgende € 190.000,00 1,00%
over de volgende € 800.000,00 0,50%
daarboven 0,00%

Rekenvoorbeeld: voor een hoofdsom € 17.000,00 bedragen de buitengerechtelijke kosten € 945,00 namelijk € 375,00 (15% van € 2.500,00) + € 250,00 (10% van € 2.500,00) + € 250,00 (5% van € 5.000,00) + € 70,00 (1% van € 7.000,00).

GRIFFIERECHT EN DEURWAARDERSKOSTEN
Afhankelijk van vordering

Het aan u toe te wijzen bedrag voor de kosten van de rechtbank en de deurwaarder is gelijk aan het wettelijke tarief overeenkomstig de volgende tabel. Als particulieren en eenmanszaken een rechtszaak aanspannen, geldt het lagere griffierecht.

Financieel belang Griffierechten Kosten deurwaarder
< € 500 € 116 / € 78 € 77,84
€ 500 – € 12.500 € 466 / € 221 € 77,84
€ 12.500 – € 25.000 € 932 / € 466 € 77,84

VERGOEDING PER PROCESHANDELING
Afhankelijk van vordering en handelingen

Het gaat hier om een vergoeding per proceshandeling die onze juristen namens u in de gerechtelijke procedure moeten verrichten. Er worden meestal 2-3 proceshandelingen verricht in een gerechtelijke procedure. Het aan u toe te wijzen bedrag wordt bepaald de hand van het salaris gemachtigde per proceshandeling in rolzaken van de Rechtbank sector Kanton overeenkomstig de volgende tabel:

Hoofdsom + rente t/m Vergoeding per proceshandeling Max. aantal proceshandelingen
€ 250,00 € 30,00 3
€ 500,00 € 60,00 4
€ 1.250,00 € 100,00 5
€ 2.500,00 € 150,00 5
€ 3.750,00 € 175,00 5
€ 5.000,00 € 200,00 6
€ 10.000,00 € 250,00 6
€ 20.000,00 € 300,00 7
€ 40.000,00 € 400,00 10
€ 100.000,00 € 600,00 10
€ 200.000,00 € 700,00 GEEN
€ 400.000,00 € 800,00 GEEN
€ 1.000.000,00 €  1.000,00 GEEN

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst | Debiteurenbezoek

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV