DEBITEURENBEZOEK

GerelateerdDebiteurenbezoek | Verhaal rapportage

Debiteurenbezoek leidt tot een beter incasso resultaat. Als één van de weinige incassobureaus in Nederland kan Creditum Incasso BV u deze dienst landelijk dekkend aanbieden.

Een debiteuren bezoek kan bijvoorbeeld worden ingezet indien onze gratis sommaties per post, sms, telefoon en email niet tot betaling hebben geleid en u (nog) geen gerechtelijke procedure wenst op te starten. Tevens kan een debiteurenbezoek worden ingezet om het adres van de debiteur te verifiëren en verhaalsmogelijkheden te achterhalen.

Werkwijze

Een buitendienstmedewerker zal bij uw debiteur langs gaan om deze te bewegen per Pin of contant te betalen, of een betalingsregeling af te spreken. Uw vordering wordt met uw debiteur besproken. Tijdens het gesprek, wat gemiddeld 15 minuten duurt, vindt een volledig onderzoek plaats naar de verhaalsmogelijkheden. Daarnaast wordt er een aanvullend onderzoek in de buurt verricht en zijn extra telefonische acties onderweg inbegrepen. Indien uw debiteur niet aanwezig is, laat de buitendienstmedewerker een brief achter met het dringende advies contact op te nemen met ons kantoor.

Wettelijke voorschriften

Uiteraard zal de buitendienstmedewerker zich bij het benaderen van uw debiteur en bij de betreding van een woning, besloten lokaal of erf aan de diverse wettelijke voorschriften houden.

Kosten en levertijd

De kosten van een debiteurenbezoek kunnen helaas niet op de debiteur worden verhaald. De prijs is exclusief BTW.

Type rapport  Kosten ratio < 150KM Kosten ratio > 150KM Levertijd
Debiteurenbezoek € 95,00 € 155,00 2 – 3 weken

LEES OOK:
Wat is een incassobureau? | Wie zijn wij? | Incasso | Huurincasso | Gerechtelijke incasso | Ontbinding huurovereenkomst 

ALGEMENE VOORWAARDEN CREDITUM INCASSO BV