Deurwaarders in het gedrang door nieuw incassobeleid overheid

BRON: FD

Gerechtsdeurwaarders vrezen fors omzetverlies doordat de overheid minder kantoren gaat inschakelen voor zijn incasso’s. Voor deurwaarders die sterk leunen op de jaarlijks tienduizenden overheidsopdrachten, dreigt zelfs een faillissement. Maandag ondertekent het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) contracten met 34 deurwaarderskantoren die de komende jaren de incasso’s mogen uitvoeren van vijf grote overheidsinstanties, waaronder het UWV, het Zorginstituut en DUO. “Dat is ongeveer de helft minder kantoren dan voorheen door de overheid werd ingeschakeld“, stelt Wilbert van de Donk, voorzitter van beroepsorganisatie KBvG. “Voor sommige kantoren betekent dit een forse aderlating. Hun voortbestaan kan in gevaar komen. De overheid is een grote opdrachtgever. In de deurwaarderswereld leeft een breed gedeeld gevoel van onbehagen over dit beleid.” Lees verder Deurwaarders in het gedrang door nieuw incassobeleid overheid

Schuldhulpverlening? Eerst stoppen met je zaak…

BRON: AD

Zelfstandigen zijn in vrijwel alle gemeenten uitgesloten van schuldhulp. Wie daar toch gebruik van wil maken, moet zijn bedrijf liquideren. “Veel zzp’ers met schulden dwing je zo de bijstand in“, waarschuwt onderzoeker Roeland van Geuns. Wanneer het niet meer lukt om rekeningen te betalen, kan je bij de gemeente terecht voor advies, budgetbeheer en hulp bij het treffen van schuldregelingen. Gemeenten zijn sinds 2012 verplicht om deze taak uit te voeren. Je mag echter geen eigen zaak hebben om voor deze regelingen in aanmerking te komen.

Gemeenten vinden het inkomen van zelfstandigen te onzeker en het risico op nieuwe schulden te groot. Deze groep wordt daarom generiek uitgesloten van de reguliere schuldhulpverlening“, stelt Roeland van Geuns, lector armoede interventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Lees verder Schuldhulpverlening? Eerst stoppen met je zaak…

Politie brengt database met gehackte e-mailadressen

BRON: BEVEILIGINGNIEUWS

Via een speciale webpagina van de politie kunnen burgers nu nagaan of hun e-mail-adres misbruikt wordt door criminelen, bijvoorbeeld voor het verzenden van spam of phishingmails. Een database vergelijkt het ingevoerde adres met zo’n 66.000 e-mail-adressen die op in beslag genomen computers zijn aangetroffen. Lees verder Politie brengt database met gehackte e-mailadressen

Bereikbaarheid 1-1-2 bij piekbelasting moet beter

BRON: BEVEILIGINGNIEUWS

Het opnemen en doorschakelen van 1-1-2 oproepen kent risico’s als veel mensen tegelijk naar het alarmnummer bellen. Ook zijn er nog steeds kwetsbaarheden in mobiele netwerken om de bereikbaarheid te waarborgen. Dat blijkt uit onderzoek.

Het onderzoek naar de bereikbaarheid van meldkamers is verricht door de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Agentschap Telecom (AT).
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vroeg om dit onderzoek na de stroomstoring op 17 januari 2017. Tijdens deze stroomstoring kwamen circa 360.000 aansluitingen in Amsterdam, Landsmeer, Oostzaan en Zaandam zonder stroom te zitten. Lees verder Bereikbaarheid 1-1-2 bij piekbelasting moet beter

Slimme deurbellen moeten huizen beter beveiligen

BRON: EMERCE

Slimme deurbellen moeten woningen beter gaan beveiligen, bevestigt de maker van startup Ring. In Amerika wordt er al veelvuldig gebruik gemaakt van deze nieuwe beveiligingstechnieken waarbij de deurbel is voorzien van een camera. Dit nieuwe concern heeft in totaal 109 miljoen dollar opgehaald met deze uitvinding en naar verwachting zal dit alleen maar verder toenemen. Over de hele wereld staan investeerders in de rij om deze slimme deurbellen naar hun land te halen zodat iedereen zijn woning beter kan beschermen. Lees verder Slimme deurbellen moeten huizen beter beveiligen

Tienduizend keer fraude bij verzekeraars in 2016

BRON: BEVEILIGINGNIEUWS

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn vorig jaar zo’n tienduizend cliënten betrapt op fraude. Dat zijn er tweeduizend meer dan in 2015. Het totale fraudebedrag was ongeveer 83 miljoen euro.

Volgens het Verbond zouden de premies met enkele tientallen euro’s per jaar omlaag kunnen, als niemand zou frauderen. Daarom wordt sinds kort meer werk gemaakt van het opsporen en aanpakken van fraudeurs, zoals de laatste tijd met name jongeren die proberen hun vakantie terug te verdienen door na afloop een valse claim in te dienen bij hun reisverzekering. Het gaat dan bijvoorbeeld om diefstal van een dure zonnebril die ze na nader onderzoek nooit blijken te hebben gehad. Een andere trend is de zogeheten scooterfraude. Na een ongeval wordt dan niet alleen de materiële schade geclaimd, maar ook de schade die is ontstaan door een jaar studievertraging. Lees verder Tienduizend keer fraude bij verzekeraars in 2016